donderdag, 18 juli, 2024

  •   +31 180 695 777 (NL) +32 3 297 70 07 (BE) ----------Lasal Latest Version: 0097_0----------
  •   

Op alle producten en diensten van SigmaControl B.V. zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie van kracht. Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998.

Een kopie van deze voorwaarden kunt u hier downloaden.
PDF bestand downloaden

sigmatek60prc           zenon logo 60prc           kontron60pr            SINADrivesN60prc           km rrb logo 60prc           xr4 logo 60prc    

Quicklinks

                           Social Media

                          Direct Support

                        Deelnemer

Contact

Persberichten

Evenementen

 

Support Login 

Nieuwsbrief

Sitemap

 

 lnkinfollowus     teamviewer  

microcentrum feda

 SigmaControl is geregistreerd bij KvK te Rotterdam no.: 24238640. Disclaimer & Leveringsvoorwaarden  /   Privacy Verklaring