donderdag, 18 juli, 2024

  •   +31 180 695 777 (NL) +32 3 297 70 07 (BE) ----------Lasal Latest Version: 0097_0----------
  •   

SigmaControl B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

a. De manier waarop SigmaControl BV omgaat met uw persoonlijke gegevens:
- Contact opnemen om u verder te informeren naar aanleiding van een door u ingediende aanvraag
- Aangevraagde informatie naar u opsturen
- Diensten te leveren of transacties uit te voeren die u hebt aangevraagd, waaronder (maar niet beperkt tot) het verstrekken van informatie over onze producten of -diensten, registreren van aangeschafte producten, verwerken van productbestellingen en garantieclaims, vervangen van producthandleidingen, beantwoorden van klantserviceaanvragen en vergemakkelijken van het gebruik van onze site.
- U verstrekt ons wellicht vanwege een open of gesloten sollicitatie informatie over uzelf, zoals een sollicitatiebrief of curriculum vitae. Wij kunnen deze informatie in verschillende onderdelen gebruiken om een betrekking te overwegen. Als uw open of gesloten sollicitatie niet succesvol is, dan zullen we de gegevens gedurende enige tijd behouden ter beoordeling bij nieuwe vacatures, tenzij u expliciet hebt geïnstrueerd dat u dat niet wilt.
- We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u te informeren over producten of diensten die door SigmaControl BV beschikbaar zijn gemaakt en waarin u wellicht interesse hebt, en om u enquêtes te zenden betreffende uw gebruik van  onze producten en -diensten. U kunt de ontvangst van onze promotieberichten uitschakelen door de contactgegevens te gebruiken die in deze privacyverklaring zijn opgenomen. Bovendien bevat ieder promotiebericht dat we per e-mail verzenden een koppeling om uw abonnement te beëindigen zodat dat berichttype niet meer wordt geleverd. Als u kiest voor beëindiging van het abonnement, dan zullen we u binnen 10 werkdagen van de betreffende lijst verwijderen.

Ter aanvulling op de gebruikswijzen die hierboven zijn opgesomd, kunnen we gegevens die we hebben verzameld gebruiken om fraude, schending van intellectueel eigendom, overtredingen van onze voorwaarden en bepalingen, overtredingen van wetgeving of ander misbruik van de sites, te ontdekken, verhinderen en beantwoorden.

b. Aan wie kan SigmaControl BV gegevens verstrekken:
- Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze website of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.
- Uw gegevens worden niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming.

c. Ons gebruik van cookies en webbakens:
- Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die zijn gedownload naar uw vaste schijf of naar het geheugen van uw browser tijdens uw bezoek aan een site van SigmaControl BV. Cookies zijn nuttig omdat ze bijdragen aan het schikken van de inhoud en de opmaak van onze sites, en omdat we hiermee computers of andere apparaten kunnen herkennen die reeds eerder onze sites bezochten. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeursinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze site, en uw ervaring bij het gebruik van onze site.
- Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die zijn gedownload naar het geheugen van uw browser tijdens uw bezoek aan een site van SigmaControl BV. Cookies zijn nuttig omdat ze bijdragen aan het schikken van de inhoud en de opmaak van onze sites, en omdat we hiermee computers of andere apparaten kunnen herkennen die reeds eerder onze sites bezochten. Cookies hebben verschillende functies, zoals het toestaan dat onze websites uw voorkeursinstellingen herinneren, het helpen bij het verbeteren van de bruikbaarheid en prestaties van onze sites, en uw ervaring bij het gebruik van onze site.
- Onze site kan ook elektronische afbeeldingen bevatten die 'webbakens' (of soms 'single-pixel gifs') worden genoemd en waarmee we het aantal gebruikers dat specifieke pagina's heeft bezocht kunnen tellen. We kunnen webbakens opnemen in promotieberichten of nieuwsbrieven die we per e-mail verzenden, om te bepalen of berichten zijn geopend en of er op deze berichten is gereageerd.

d. Google Analytics:
- Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste internetbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt doorgaans uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren of om een melding te laten weergeven wanneer een cookie op uw computer wordt geplaatst. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, dan is het voor u wellicht niet mogelijk om de functies van site van SigmaControl volledig te ervaren.

e. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens:
Met uitzondering van hetgeen hieronder is beschreven, zullen persoonlijke gegevens die we over u verzamelen met behulp van onze sites of die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons hebt niet zonder uw toestemming worden gedeeld buiten SigmaControl BV.

- Openbaarmaking aan serviceproviders.
SigmaControl heeft contracten met andere bedrijven om diensten namens ons te verlenen, zoals het uitvoeren van enquêtes, verwerken van transacties, analyseren van onze sites en uitvoeren van bedrijfsanalyses en andere analyses ter verbetering van de kwaliteit van ons bedrijf, onze site, producten of -diensten. We maken voor deze bedrijven alleen die onderdelen van uw persoonlijke gegevens beschikbaar die ze nodig hebben om die diensten effectief te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens die ze van SigmaControl ontvangen niet gebruiken voor andere doelen.

- Openbaarmaking aan distributeurs.
We kunnen bij het beantwoorden van een aanvraag die u hebt ingediend uw persoonlijke gegevens delen met bedrijven die onze producten distribueren. We verstrekken aan die bedrijven in deze gevallen alleen de elementen van uw persoonlijke gegevens die ze nodig hebben om uw aanvraag te beantwoorden, en deze bedrijven en hun werknemers mogen de persoonlijke gegevens niet voor een ander doel gebruiken. We kunnen in sommige gevallen uw toestemming vragen om uw gegevens te delen met distributeurs voor marketingdoelen en niet om op een aanvraag van u te antwoorden. We zullen echter niet uw gegevens delen voor zulke marketingdoelen, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hiertoe hebben verkregen.

- Openbaarmaking in verband met transacties.
We kunnen in verband met bepaalde transacties sommige of alle persoonlijke gegevens van u openbaar maken aan financiële instituten, overheidsinstellingen en koeriersbedrijven of postbedrijven die betrokken zijn bij de realisatie van de transactie.

f. Uw persoonlijke gegevens nazien:
- U kunt in sommige gevallen persoonlijke gegevens nazien en corrigeren die door onze site worden verstrekt door naar de pagina te gaan waarop u de gegevens hebt verstrekt. U kunt in alle gevallen een aanvraag indienen om uw persoonlijke gegevens die middels onze site is verzameld of die u tijdens contact met ons hebt verstrekt na te zien en te corrigeren, of SigmaControl BV vragen het gebruik van deze gegevens te beëindigen door contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hieronder zijn weergegeven. We kunnen acties uitvoeren om uw identiteit te controleren voordat we toegang verschaffen tot uw persoonlijke gegevens. U kunt ons helpen de nauwkeurigheid van uw gegevens te onderhouden door iedere wijziging van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer te melden.

g. Handhaving van deze privacyverklaring/Onze contactgegevens:
- Als u vragen hebt betreffende deze verklaring of onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op met behulp van de onderstaande contactgegevens. We zullen spoedig op uw probleem antwoorden en streven ernaar een bevredigende oplossing te vinden.

E-mail:

sigmatek60prc           zenon logo 60prc           kontron60pr            SINADrivesN60prc           km rrb logo 60prc           xr4 logo 60prc    

Quicklinks

                           Social Media

                          Direct Support

                        Deelnemer

Contact

Persberichten

Evenementen

 

Support Login 

Nieuwsbrief

Sitemap

 

 lnkinfollowus     teamviewer  

microcentrum feda

 SigmaControl is geregistreerd bij KvK te Rotterdam no.: 24238640. Disclaimer & Leveringsvoorwaarden  /   Privacy Verklaring