vrijdag, 29 mei, 2020

  •   +31 180 695 777 (NL) +32 3 297 70 07 (BE) ----------Lasal Latest Version: 0078_0----------
  •   

zenon Software Platform

DATA-recording met zenon

zn hist 400px

 

 

 

 

 

 

 

 

Succes in de toekomst is gebaseerd op de sterke elementen uit de geschiedenis. De zenon Historian - de archief server in zenon - registreert proces data en archiveert deze. U krijgt daardoor goed gefundeerde analyses gepresenteerd, een solide basis om besluiten te maken en de kans op continue ontwikkeling.Succes in de toekomst is gebaseerd op de sterke elementen uit de geschiedenis. De zenon Historian - de archief server in zenon - registreert proces data en archiveert deze. U krijgt daardoor goed gefundeerde analyses gepresenteerd, een solide basis om besluiten te maken en de kans op continue ontwikkeling.

Recording
De zenon Historian neemt process data continu op en archiveerd zoals gevraagd – zonder numerieke beperkingen. Een archief kan ieder aantal type-onafhankelijke variabelen bevatten (binary, numerriek, string). zenon maakt een onderscheid tussen 3 typen archieven;

• Wanneer een waarde wordt verandert: iedere keer als een waarde wordt veranderd, wordt deze waarde gerecord. Overbodige vermeldingen kunnen voor flittering waarden worden vermeden door het instellen van een hysteresis..
• Cyclisch: neemt alle waarden op van een cyclisch archief. Minimale cyclustijd is 1 sec.
• Event bestuurd: wanneer een trigger op + staat, worden alle waarden van een archief opgenomen

Time stamp
Elke dataset die wordt opgeslagen in een archief bevat ook, naast de waarde van de variabele, het tijdstempel in milliseconden en de variabele status. De data kan daarom ook op elk gewenst moment historisch worden gesorteerd voor nauwkeurige analyse. In het algemeen gebruikt zenon intern een resolutie van een milliseconde, zelfs met externe time-stamping.

Fast Facts
• Ongelimiteerd aantal archieven en ongelimiteerd aantal variabelen per archief; kan vrij worden geschaald
• Archieven werken parallel
• Verschillende archief typen in parallel
• Time stamping in milliseconden
• Volledige redundancy mogelijkheden
• Hoge performance van proprietary binair data formaat
• Integratie met zenon Analyzer 

Archiveren files en export - functie
zenon archiefbestanden worden opgeslagen in een eigen indeling van binaire gegevens. Dit maakt de archieven extreem krachtig. Zij kunnen gemakkelijk worden gesynchroniseerd met redundante systemen, gemakkelijk beheerd en de gegevens kunnen niet extern worden gemanipuleerd. Dit laatste is vooral belangrijk voor de eisen van FDA 21 CFR Part 11. Alle gegevens kunnen echter ook worden opgeslagen in CSV, dBase, XML of in een SQL-database. Bij het opslaan in een SQL-database kan de data worden opgeslagen in leesbare tekst die nog steeds volledig leesbaar is voor de zenon Runtime.

data recording fact sheet