zaterdag, 23 januari, 2021

  •   +31 180 695 777 (NL) +32 3 297 70 07 (BE) ----------Lasal Latest Version: 0081_0----------
  •   

 Johan geeft LASAL tipsWe hebben waarschijnlijk vaker in de Properties ( Eigenschappen) van een Server de instellingen "Initialize" en als je deze op True zet ook  "DefaultInitValue" gezien. 

initialize01initialize02Initialize betekent dat je de Server en Client een fixed ofwel initialisatie waarde mee kan geven. Deze waarde is dan fixed in het programma en kan alleen door de programmeur worden veranderd. Bij de Client is deze initalize optie altijd aan en staat er daarom ook meteen "DefaultInitValue".

initialize03

Als je Bij een Server de Initialize optie aanzet veranderd de kleur van de Server in een ONE ( Object NEtwork) ook van Grijs naar zwart. Zo kan je een Initialisatie kanaal direct herkennen.

initialize04


Waarom DefaultInitValue in plaats van InitValue?
In de Properties window staat Default InitValue omdat dit een default waarde is. Als je deze Class plaats dan krijgt het Object in deze Class meteen deze initialisatie waarden. Daarna kan je op het object de waarde veranderen. Bij het volgende Object van dezelfde Class kan dat weer. De bedoeling is dat de ontwerper van de Class een waarde invult die volgens hem het meest waarschijnlijke is. Daarna kan de gebruiker deze Class naar eigen inzicht veranderen. Dit heeft tot gevolg dat als je een Class plaatst dit Object meteen zal werken zoals de ontwerper bedoeld heeft. Maar de gebruiker wel de vrijheid laat om het naar eigen inzicht te veranderen.

Wat gebeurt als je deze Server write protection uitschakel?
Deze niet write protected Server zal bij opstarten de initialisatie waarde bevatten. Als men deze Server na opstarten beschrijft via de software of een scherm dan zal deze waarde veranderd worden. Maar na het uit en in schakelen van de PLC zal deze Server de initialisatie waarde terug krijgen tot hij weer veranderd wordt door er op te schrijven.

Wat gebeurt als je deze Server Retentive maakt?
Als je deze Server Retentive ofwel niet vluchtig maakt dan werkt het nog steeds zoals hier boven beschreven met 1 verschil. Dat alleen de eerste keer dat deze software in deze CPU draait de initialisatie waarde bij opstarten in de niet vluchtige geheugen wordt geschreven. Zou men deze Server niet veranderen via LASAL, de software of een scherm dan zal deze waarde tot het einde der tijden onveranderd blijven. Maar schrijft men een andere waarde op deze Server dan wordt de nieuwe waarden onthouden. En zal de Server ook na een keer uit en in te zijn uitgeschakeld ook niet meer terug komen naar de Initialisatie waarde.

Een Remanent geheugen is een niet-vluchtige RAM geheugen. Het Engelse wordt hiervoor is Retentive. In LASAL kan je alle server kanalen Retentive maken en daarmee waarden onthouden na het uitschakelen van de PLC.