zaterdag, 23 januari, 2021

  •   +31 180 695 777 (NL) +32 3 297 70 07 (BE) ----------Lasal Latest Version: 0081_0----------
  •   

Johan geeft LASAL tips"Hierin staat o.a. wanneer de PLC in- en uitgeschakeld werd en welke revisies van Operating Systems en klant-programma's er in tijd op de PLC zijn gebruikt zo worden ook diverse storingen en errors gelogd. Zeker handig voor het vinden van incidentele problemen."

Voor de Intel (RTK) en ARM (Salamander) processoren zijn er verschillende log files. Voor de Intel heb je de “Event00.log” en “Event19.log” en voor de ARM heb je de “Salamander-log.txt”. Deze files staan op de uSD / CF schijf van de PLC. Bij oudere ARM OSen staat de “Salamander-log.txt” in de root.

Om deze files goed te kunnen gebruiken is het handig om de Realtime Clock (RTC) op de PLC goed te hebben staan en te noteren wanneer het probleem is opgetreden. Dit vergemakkelijkt het zoeken omdat de logfile vaak jaren terug gaat. Het gelijk zetten van de RTC kan eenvoudig gedaan worden met LASAL2. Met “Project\Info” krijg je onderstaande menu te zien als je online bent. En bij System Time en System Date wordt het dan mogelijk om met het pulldown menu de tijd en datum gelijk zetten.

eventl01

Logfiles bekijken en inladen.

Er zijn vervolgens verschillende manieren om deze logfiles te bekijken en in te laden;

- Direct met LASAL2.
- Met Advanced Debug Tool; Log Viewer…
- Met Advanced Debug Tool; File commander...
- Met USB stick en een aangepaste Autoexec.lsl file.

Het is mogelijk om meteen vanuit LASAL2 met “Debug\File Transfer\Vieuw Event 00/Salamander.log” de log file in de “PLC-Logviewer” te laden. Hier wordt de log data getoond op datum sortering. Met “File\Save current log file” sla je deze file op de harde schijf van je PC.

Deze “PLC-Logviewer” kan ook direct vanuit LASAL2 gestart worden met de “Tools\Advanced Debug Tools\Log Viewer…” En onder het pull-down menu “File” kunnen log files van de harde schijf ofwel de PLC ingeladen worden en op de harde schijf van je PC worden opgeslagen.

eventl02

Het is ook mogelijk om de log files vanuit de root of de SYSMSG folder op de PLC te laden met de “File Commander” tool. Deze tool start je met de “Tools\Advanced Debug Tools\ File Commander…” Vervolgens online gaan met de PLC, gewenste folder en file selecteren om daarna met [F5] naar de harde schijf van je PC te kopiëren. Daarna kun je met een tekstverwerker als Kladblok of Notepad++ de “PLC-Logviewer” openen en bekijken.

eventl03  

Vanaf dit moment kunnen met een USB stick en de Autoexec.lsl file in de root van deze stick log files naar de stick gekopieerd worden.  Belangrijk hierbij is dat regel 21  t/m 27 in de buurt van de ‘SET IP xxx’ in de Autoexec.lsl geplaatst wordt.

eventl04

Na het compileren van Lasal krijgen we een nieuwe maeexp.txt file die we weer kunnen gebruiken voor het updaten van de objecten/Classen ed. in LSE.

Vervolgens staat de Object/server naam in je lijst..

eventl04

Als je vervolgens de USB op de PLC plaatst en de PLC uit- en aanzet dan worden bij opstart van de PLC de opdrachten van de Autoexec.lsl uitgevoerd. Met bovenstaande regels worden afhankelijk van de toegekende drive letter van de USB stick e: of f: de volledige SYSMSG file met alle log files naar de USB stick gekopieerd.

Logfile bekijken met Log Viewer.

Het gaat te ver om de gehele Log Viewer uit te leggen maar met de [F1] help functie wordt er over de tool zelf en over individuele log regels wel het een en ander verklaard. Ook zien de logs voor Intel (RTK) er anders uit dan voor ARM (Salamander) processoren.

Hieronder 2 voorbeelden.

Intel

eventl05

ARM

eventl06