dinsdag, 19 januari, 2021

  •   +31 180 695 777 (NL) +32 3 297 70 07 (BE) ----------Lasal Latest Version: 0081_0----------
  •   

JaccoMartijnse

Om iets te visualiseren is het nodig om het zeer compacte touch-scherm aan de PLC te verbinden. Dat gaat als volgt: CAN A zit aan A op de PLC, CAN B aan B en GND aan de 0. Het is verstandig om een kabel te gebruiken die is afgeschermd.
Deze afscherming leggen we aan GND en/of 0. In principe is dus een kabel met 2 aders en afscherming voldoende. Vergeet natuurlijk de 24 volt niet.

can 01

Aan de beide einden van de CAN-aansluiting moet een weerstand geplaatst worden. In het geval van ons scherm is dit via een switch aan of uit te zetten. Aan de kant van de PLC is er een weerstand van 120 Ohm geplaatst over A en B. Ondanks dat het andere aansluitingen zijn dan de gebruikte aansluitingen voor het kabeltje werkt dit hetzelfde. Intern zijn beide aansluitingen namelijk hetzelfde.

can 02

Het scherm en de PLC kunnen aangezet worden. Via de knop settings (zichtbaar na enkele seconden tijdens het opstarten), kan het één en ander ingesteld worden. Standaard staat het scherm ingesteld zoals op de foto. Alleen de CanBaud staat dan ook op 4. Voor deze demo is hij op 1 gezet.

can 03

De CanBaud moet omhoog worden gezet naarmate de afstand tussen de PLC en het scherm groter wordt. (voor meer informatie zie de documentatie van het scherm)
De Rx en Tx hoeven niet te worden aangepast. Standaard staan deze goed. Ze staan juist wanneer de Rx op het scherm hetzelfde is als de Tx in de PLC, en andersom.
De CanNode: 1 betekent dat dit de eerste deelnemer is op de CAN. De PLC krijgt nummer 0, dat STATION genoemd wordt in de AUTOEXEC.

can 03       can 03

Nu zou je volgend scherm moeten zien met een grijze melding. Het scherm heeft nu nog geen communicatie gezien met de PLC. Wanneer de melding rood word weergegeven is er daadwerkelijk gecommuniceerd met de PLC maar is er geen Screen project om weer te geven. Maar hiervoor zijn de volgende stappen in CLASS nodig; 1. In de AUTOEXEC.LSL moet het commando SET CAN 1 BAUD 1 STATION 0 staan. Daarbij moeten de objecten zoals op de beelden hieronder geplaatst worden in een Netwerk. De Rx en Tx staan standaard op de juiste waarde. Let op: deze waardes zijn hexadecimaal, maar online tonen ze mogelijk decimaal. Via de debugger kan duidelijk de eenheid getoond worden.

can 03

Vervolgens kan er een Screen project gemaakt worden. Let op dat het juiste schermformaat geselecteerd wordt. In dat geval wordt er ook een Easy project van gemaakt. Dit kun je controleren in de settings.

can 07                can 07